Balunicas Davos Seaworth

 
Davos heter nå Anton og bor på Årnes