Balunicas Bombay Sapphire

Bombay bor i Fredrikstad og heter Max til daglig