Balunicas Arthas

Arthas bor i Oslo og heter Artchi til daglig